Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Oversigt over bygningsdelskort

12.1 Fundamenter og bundplade

13.1 Terrændæk

21.1 Sokkel

21.2 Vægge - støbte

21.3 Vægge - betonelementer

21.4 Stålkonsoller

21.5 Murede ydervægge inkl. puds og sokkel

21.6 Pudsfacade i kælder

22.1 Gasbetonvægge

22.2 Gipsvægge

23.1 Betonelementbjælker

24.1 Udv. kældertrappe inkl. værn og håndliste

24.2 Ståltrappe inkl. værn og håndliste

24.3 Nedkørselsrampe

27.1 Tagdækning med tagpap

27.2 Membran på terrasser

30.1 Skraldehuse og hegn i forhaver (tilvalg)

31.1 Vinduer inkl. persienne og styring

31.2 Vinduesplader

31.3 Indgangspartier og karnapper

31.4 Porte

32.1 Udv. døre og kælderdøre

32.2 Indv. døre af træ

32.3 Skydedøre

32.4 Fodlister og indfatninger

33.1 Overbeton - betongulv

37.1 Nedløb

37.2 Taghuse

37.3 Terrasser på tag og karnap

40.1 Belægninger, sten, fliser og asfalt

40.2 Beplantning og græs

41.1 Udendørs malerarbejde

42.1 Indvendigt malerarbejde

42.2 Vægfliser inkl. fuger

43.1 Gulvklinker inkl. fuger

43.2 Opstribning i kælder

43.3 Trægulv

43.4 Støvbinding

45.1 Lofter - gips

47.1 Sedum

50.1 Ledninger i terræn

50.2 Brønde, riste og dæksler

50.3 Rør og ledninger

50.4 Pumpebrønde inkl. pumpe og alarm

52.1 Afløb og udluftning

52.2 Vandlåse og gulvafløb

52.3 Tagafvanding

52.4 Sanitet og sanitetstilbehør

52.5 Brugsvandsanlæg inkl. vandmåler

53.1 Vandmåler

53.2 Slangevinder

56.1 Varmeanlæg

57.1 Ventilering af P-kælder

57.2 Ydervægsriste i P-kælder og boliger

57.3 Kanaler, rør, fittings og forstykker

57.4 Ventilationsaggregat bolig type a og b

57.5 Ventilationsaggregat bolig type c

57.6 Emhætter

57.7 Kontrolventiler i bolig

57.8 Hætter og gennemføringer

57.9 Ventilering af gasdræn

58.1 Anlæg tryksat

58.2 Beholdere

58.3 Vekslere

58.4 Ekspansionsbeholdere

58.5 Snavssamlere, filter og udskillere

58.6 Kompensatorer

58.7 Sikkerhedsventiler

58.8 Energimålere

58.9 Pumper

58.10 Afspærringsventiler

58.11 Reguleringsventiler og shunte

58.12 Styringsanlæg

58.13 Termometre og manometre

58.14 Automatudluftere

58.15 Isolering

60.1 El i terræn

60.2 Ladestander

61.1 Føringsveje

63.1 Hovedfordeling

63.2 Tavleanlæg

63.3 Kraftinstallationer

63.4 El-tacing

63.5 Potentialeudligning

63.6 Lysinstallation

63.7 Belysningsarmaturer

64.1 Antenne-anlæg i bolig

64.2 IT infrastruktur

65.1 Røgalarm

65.2 ADK-anlæg (Automatisk Dør Kontrol)

70.1 Skure, hegn og plantekasser

70.2 Inventar i terræn

71.1 Nedgravet affaldsbeholder

72.1 Postkasser

72.2 Ringeklokke

73.1 Toiletskabe med vask

73.2 Teknikskabe

73.3 Køkken ekskl. hvidevarer

73.4 Glasvægge og spejle i bad

77.1 Gardiner

78.1 Hårde hvidevarer

Kontakt

ADVICE Ejendomsadministration a/s

Rådhustorvet 4 C

4760 Vordingborg

CVR-nr: 33578822

Tlf.: 89 93 67 58

E-mail: info@advice-adm.dk