Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Andelsboliger administreres i København på Sjælland og på Øerne

ADVICE Ejendomsadministration a/s i Vordingborg administrerer andelsboliger og andelsboligforeninger i Næstved, København, på Sjælland og på Øerne. Vi har en række regnskabskyndige og veluddannede medarbejdere, der har til opgave at fokusere på at skabe en omkostningsbegrænsende drift og administration for andelsboliger og andelsboligforeninger.

Tillidsfuldt samarbejde med bestyrelserne

ADVICE lægger endvidere vægt på et tillidsfuldt samarbejde. Det sker blandt andet ved en løbende afrapportering og budgettering, men også ved en grundig planlægning af projekter og vedligeholdelse med henblik på at have et frugtbart samarbejde med bestyrelsen for de aktuelle andelsboliger.

Dertil kommer løbende opfølgningsmøder mellem os og bestyrelsen, hvor vi især har de indtægtsøgende og omkostningsbesparende foranstaltninger for øje, men hvor vi endvidere har en løbende erfaringsudveksling om boligerne.

Bestyrelse kan trække på en lang række ydelser

​Vi kan tilbyde andelsboligforeninger de samme ydelser som andre administrationsfirmaer på markedet, men dertil kommer, at vi kan tilbyde en række ydelser og assistancer som for eksempel:

  • tilrettelæggelse af bestyrelsesarbejdet
  • rekonstruktion af andelsboligforeningens økonomi
  • ​yde kvalificeret juridisk rådgivning i samarbejde med advokat

  • forhandlinger af enhver art på alle niveauer
  • professionel håndtering af overdragelser af andelsboliger
  • tidsbegrænsede lejeaftaler særligt tilpasset andelsboliger
  • eksklusionssager og eventuel gennemførelse af udsættelsesforretning i fogedretten
  • gennemførelse af midlertidige eller permanente vedtægtsændringer nødvendiggjort af særlige forhold i foreningen
  • forhandlinger med realkreditinstitutter og långivere for eksempel foranlediget af svigtende indtægter og "tomme" andelsboliger
  • budgetlægning på kort og lang sigt og under hensyntagen til foreningens konkrete belåning (afdragsfrihed, rente-swap), ejendommens stand med videre

Kontakt os hvis du vil vide mere om andelsboliger

​Ring til ADVICE Ejendomsadministration a/s på telefon 89 93 67 58, eller skriv til os på e-mail info@advice-adm.dk, for et uforbindende tilbud på administration af Jeres forening, hvis I er en bestyrelse for en andelsboligforening og ønsker at optimere driften.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakt

ADVICE Ejendomsadministration a/s

Rådhustorvet 4 C

4760 Vordingborg

CVR-nr: 33578822

Tlf.: 89 93 67 58

E-mail: info@advice-adm.dk

ADVICE Ejendomsadministration A/S

Rådhustorvet 4 C

4760 Vordingborg