Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Hvorfor vælge ADVICE Ejendomsadministration A/S?

Sparring på et højt niveau

Jævnlige evalueringsmøder

Gensidig tillid

Privatlivs- og cookiepolitik for ADVICE Ejendomsadministration A/S

Herunder kan du læse, hvordan ADVICE Ejendomsadministration A/S behandler dine data.

Privatlivs- og cookiepolitikken er gældende for alle persondata, som vi modtager om dig, når du er kunde, samarbejdspartner m.v. eller besøgende på vores hjemmeside www.advice-adm.dk.

Dataansvarlig:

ADVICE Ejendomsadministration A/S er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler om dig og vi sikrer samtidig, at dine persondata behandles i henhold til den gældende lovgivning på området, herunder også i forhold til EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR).

ADVICE Ejendomsadministration A/S er fysisk beliggende på Rådhustorvet 4 C, 4760 Vordingborg og har CVR-nr. 33578822.

Virksomhedens kontaktperson er René Christoffersen og du kan kontakte virksomheden på tlf. 89936758 eller via info@advice-adm.dk, hvis du har spørgsmål til vores behandling af persondata.

Hvordan behandler ADVICE Ejendomsadministration A/S persondata:

Persondata er enhver form for oplysninger om en identificeret eller identificerbar person. Når du benytter vores hjemmeside, indsamler og behandler vi en række oplysninger af den art. Det sker blandt andet, hvis du kontakter os via kontaktformularerne på vores hjemmeside. Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering samt de sider, du klikker på. Endvidere indsamler og behandler vi de data, som du selv indtaster på vores hjemmeside f.eks. navn, telefonnummer, e-mail og adresse.

Formål med indsamling af persondata:

Vi indsamler, behandler og opbevarer dine persondata blandt andet med henblik på, at kunne:

• opfylde din anmodning om ydelser relateret til dit lejemål, ejerlejlighed mv.
• administrere dit lejemål eller ejerbolig.
• opfylde diverse lovkrav.
• servicere dig i forhold til andre ydelser relateret til ejendomsadministration.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, som er relevante med hensyn til at kunne opfylde vores fastsatte formål. Det kan være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendige at indsamle og opbevare for vores forretningsområde, ligesom persondataene kan være nødvendige for at opfylde en anden retslig forpligtelse. Vi indsamler, behandler og opbevarer ikke flere persondata end der er nødvendige for at kunne opfylde vores formål.

Kontrol, opdatering og sletning af persondata:

Vi undersøger, at de oplysninger, som vi behandler om dig, ikke er forkerte.

Da vores services vedrørende ejendomsadministration er afhængige af, at dine persondata er korrekte og ajourførte, bedes du oplyse os om alle relevante ændringer i dine persondata, hvorefter vi vil opdatere dine persondata.

Dine persondata slettes, når vi ikke længere kan tænkes at have brug for dem i henhold til det formål, som oprindeligt var baggrunden for, at vi indsamlede, håndterede og opbevarede dem. Det er derfor ikke muligt at oplyse en generel tidshorisont for, hvornår oplysningerne slettes. Som udgangspunkt vil vi dog af praktiske og administrative hensyn samt med henvisning til bogføringsloven, hvidvaskloven og forældelsesreglerne opbevare dine personoplysninger i op til 5 år efter, at dit lejeforhold er afsluttet.

Samtykke:

Som regel vil vores håndtering af dine persondata være baseret på et andet lovligt grundlag end samtykke. Hvis det er nødvendigt at indhente dit samtykke for at kunne behandle dine personoplysninger, vil vi sørge for at gøre dette.

Videregivelse af personoplysninger:

Vi videregiver kun dine persondata, hvis vi har lovhjemmel til det. Det kan for eksempel være i tilfælde, hvor myndigheder kræver dette og hvor vores videregivelse af dine persondata ikke formodes at overstige hensynet til dig. Typisk vil der fra ADVICE Ejendomsadministration A/S’ side være tale om videregivelse af dine persondata i forbindelse med tilmelding, som forbruger af el, gas, varme eller vand på adressen, tilmelding til BetalingsService, udarbejdelse af vand- og varmeregnskaber samt ved behandling af sager ved huslejenævnet eller boligretten.

Hvis en ejendom sælges, videregives relevante oplysninger, herunder individuelle lejeforhold til potentielle købere. Hvis ejendommen er omfattet af bestemmelserne vedrørende tilbudspligt, bliver oplysningerne ligeledes videregivet ejendommens øvrige lejere. Lejekontrakter kan ligeledes blive videregivet til advokater, andre udlejere eller deres repræsentanter, såfremt de har en dokumenteret interesse i dette, herunder i forhold til at få dokumenteret det lejedes værdi ved sammenligningslejemål mv. Vi videregiver ikke dine persondata til uvedkommende personer/firmaer eller til brug for markedsføring.

Derudover videregiver vi ikke dine personoplysninger til andre lande udenfor EU/EØS.

Sikkerhed:

Vi har vedtaget regler om IT-sikkerhed, som indeholder retningslinjer, der angiver hvordan dine persondata beskyttes mod at blive hændeligt eller ulovligt tilintetgjort, mod at de går tabt eller forringes og mod at de offentliggøres eller kommer til kendskab eller adgang for uvedkommende. Derudover bliver der løbende foretaget back-up af ADVICE Ejendomsadministration A/S’ systemdata.

Brug af cookies:

På www.advice-adm.dk benyttes der cookies. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i webbrowseren på din PC, Smartphone, iPad mv., når du besøger hjemmesiden. Cookies gør det muligt at genkende din enhed og samle information om din adfærd på nettet, herunder hvilke sider og funktioner, der besøges via din browser. Derudover er cookies med til at sikre, at hjemmesiden fungerer rent teknisk. I enkelte tilfælde er cookies den eneste måde at få en hjemmeside til at fungere efter hensigten. En cookie er en passiv fil, som ikke kan indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. En cookie er anonym og indeholder ingen personoplysninger. Cookies anvendes af stort set alle hjemmesider. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies.

Dine rettigheder:

Jf. persondataforordningen (GDPR) har du en række rettigheder, når vi behandler persondata om dig. Du har ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor vi har oplysningerne fra og hvad vi benytter dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger og hvem, der modtager data om dig i det omfang, vi videregiver data i Danmark og udlandet. Hvis du er af den opfattelse, at de persondata, som vi behandler om dig er upræcise, har du ret til at få dem rettet. Hvis du henvender dig med en sådan anmodning, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald de ønskede rettelser hurtigst muligt. Hvis du er af den opfattelse, at de persondata, som vi behandler om dig ikke længere er relevante i forhold til det tidspunkt og formål, som vi i sin tid modtog oplysningerne til, har du ret til at få dem slettet. Hvis du henvender dig med en sådan anmodning, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald den ønskede sletning hurtigst muligt. Du kan ligeledes kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid den gældende lovgivning eller andre retslige forpligtelser. Derudover har du også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du ønsker at klage over vores håndtering af dine persondata. Klagen skal indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K.

Opdatering af Privatlivs- og cookiepolitik for ADVICE Ejendomsadministration A/S

Vi forbeholder os retten til at foretage rettelser i denne Privatlivs- og cookiepolitik. Ved ændringer vil datoen øverst i dokumentet blive ændret. Den gældende Privatlivs- og cookiepolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside www.advice-adm.dk Ved væsentlige ændringer vil du blive særskilt orienteret herom.

Senest opdateret den 14-09-2020

Kontakt

ADVICE Ejendomsadministration a/s

Rådhustorvet 4 C

4760 Vordingborg

CVR-nr: 33578822

Tlf.: 89 93 67 58

E-mail: info@advice-adm.dk